Welkom bij onze Crystal Bed Live ONLINE body upgrade & geleide meditatie sessies

I truly respect parents who offer opportunities as means to maintain their child’s energy field open and flowing. When parents do this, their child is more likely to stay connected to their natural talents during their life.

In the first 7 years of a child’s life they are energetically absorbing like a sponge everything they experience in life. This could be challenging for some children. In this sense, Crystal Bed sessions help children to remain true to themselves naturally supporting their self-confidence.


Voor en na de healing-sessie:

We laten je foto’s zien van de lichaamsdelen waar we mee aan de slag gaan voordat de meditatie begint. Dit kan je helpen bij je inbeelding tijdens je reis.Eet licht voedsel, dan is je maag niet zo zwaar belast met het verteren van je eten.Gebruik GEEN alcohol of drugs de dag voor, – zelf, en – na de meditatie.Drink genoeg water voor en na de sessie.Het is handig om pen en papier bij je te hebben om meteen de antwoorden op te schrijven die je hebt ontvangen van je lichaam.En denk eraan om voor de sessie naar de toilet te gaan…

 

Hoe maak je je healing cirkel thuis waarmee wij met jou verbinden?

Zoek een schone, rustige plek waar je comfortabel kan zitten voor de meditatie en je naar het scherm kan kijken waarmee je met ons verbonden bent. Dit is belangrijk, want je laat de Crystal Bed Lights naar je toe stralen voor een betere impact.Zorg er voor dat je een ongeveer een uur niet gestoord wordt.Hou jezelf warm en draag comfortabele kleding.Maak een cirkel om je heen met tenminste 4 markers op de vloer. Dit kunnen kristallen zijn, hout, alles wat jou een beschermd gevoel geeft. Zet het scherm waarop je de Crystal Bed lights ziet binnen in je veilige cirkel.

 

Wees je bewust van je “open” energie na de sessie. Het beste is om de energie bij je te houden in de navolgende 12 uren. Dit helpt het helen beter te integreren in je systeem. Geef niet meteen alles weg aan anderen.

Luister goed naar je lichaam wat het nodig heeft. Misschien een warme douche, rust of een wandeling buiten.

 

Wanneer je lichaam zich aan je nieuwe energie aanpast, kun je wellicht de volgende symptomen krijgen (of helemaal niet):

spierpijn

snel moe

koortsig gevoel

rare dromen


Voor en na de healing-sessie:

We laten je foto’s zien van de lichaamsdelen waar we mee aan de slag gaan voordat de meditatie begint. Dit kan je helpen bij je inbeelding tijdens je reis.Eet licht voedsel, dan is je maag niet zo zwaar belast met het verteren van je eten.Gebruik GEEN alcohol of drugs de dag voor, – zelf, en – na de meditatie.Drink genoeg water voor en na de sessie.Het is handig om pen en papier bij je te hebben om meteen de antwoorden op te schrijven die je hebt ontvangen van je lichaam.En denk eraan om voor de sessie naar de toilet te gaan…

 

Hoe maak je je healing cirkel thuis waarmee wij met jou verbinden?

Zoek een schone, rustige plek waar je comfortabel kan zitten voor de meditatie en je naar het scherm kan kijken waarmee je met ons verbonden bent. Dit is belangrijk, want je laat de Crystal Bed Lights naar je toe stralen voor een betere impact.Zorg er voor dat je een ongeveer een uur niet gestoord wordt.Hou jezelf warm en draag comfortabele kleding.Maak een cirkel om je heen met tenminste 4 markers op de vloer. Dit kunnen kristallen zijn, hout, alles wat jou een beschermd gevoel geeft. Zet het scherm waarop je de Crystal Bed lights ziet binnen in je veilige cirkel.

 

Wees je bewust van je “open” energie na de sessie. Het beste is om de energie bij je te houden in de navolgende 12 uren. Dit helpt het helen beter te integreren in je systeem. Geef niet meteen alles weg aan anderen.

Luister goed naar je lichaam wat het nodig heeft. Misschien een warme douche, rust of een wandeling buiten.

 

Wanneer je lichaam zich aan je nieuwe energie aanpast, kun je wellicht de volgende symptomen krijgen (of helemaal niet):

spierpijn

snel moe

koortsig gevoel

rare dromenMake your appointment easy   by the Lauree Sine Website


Liquid Light Remedy

Voor het ondersteunen van je proces, bieden wij je de liquid light remedy aan. Dit helpt je ontgiftingsproces dat zich beweegt in je lichaam, zodat je oude energie niet blijft hangen. Deze remedy helpt je je cellen te herinneren aan de nieuwe, opgeladen frequentie van je lichaam.

Deze liquid light remedy wordt opgeladen door de Crystal Bed lights tijdens je sessie met hoge bewegende kleur & licht geometrie.

Het flesje van 30 ml gaat minstens 2 weken mee bij gebruik van 6 druppels 3x per dag. (gebruik ook je intuïtie). Laat ons van te voren weten of je een liquid light remedy wilt bestellen door je huisadres aan ons door te geven waar het pakje naar toe gestuurd kan worden.


Reserveren 

 

De online sessie = € 20,-   

Online je afspraak maken  via de Lauree Sine Website , zoom is beschikbaar.

 

Een Liquid light remedy flesje = € 10,- (deze is voor na de sessie)

(inclusief verzendkosten)

Wil je een vergoeding van je aanvullende ziektekostenverzekering per sessie?

Wanneer je een rekening wilt voor vergoeding van je aanvullende ziektekostenverzekering, dan kan deze gemaakt worden voor je.Na betaling krijg je een factuur van ons toegestuurd per mail deze kunt u declareren bij uw verzekering.

Boek nu snel je sessie online en in de praktijk   via de Lauree Sine Website Zoom is inbegrepen.

Voor adressen buiten Nederland: in Europa zijn de verzendkosten van liquid light remedy= € 20,-. Voor adressen buiten Europa, de verzendkosten plus remedy wordt dan per adres berekent.

Deze online sessies zijn niet geschikt voor mensen met mentale problemen of aanleg tot psychoses.

 Voor vragen kun je me  mailen of bellen op 06 40 80 96 75.

 

Dank je wel en geniet van de geleide, helende meditatie.

Laurée and Willeke.


Procedure: 

Please READ this entire letter before connecting to us with the Zoom link. 

 

Steps in making contact with this healing environment via internet (Zoom): 

Create your own healing circle. See guidelines below. At 7:00pm (Amsterdam time – CEST), click on Zoom link. Each session a new link. You will receive the Zoom link by e-mail after your payment. Once everyone has connected with us, we will welcome you and share the information you need during your journey through your body. During this session, you shall see only our video to see the Crystal Bed lights.  Laurée will guide the healing meditation and Willeke will answer the chat when personal support is needed. In this format Laurée can continue the healing meditation without disturbing the flow. 

 

Before and After the healing session: 

We will show you pictures of the body parts before the meditation begins, to help your visualization during the session. Eat light food so your stomach is not heavy with digesting during the healing. DO NOT use alcohol or drugs on the day before, itself and after the healing. Drink enough water in the hours before and after the healing evening. You may want to have pen & paper by you to write down received answers your body is giving you.   Please go to the toilet before entering your healing circle… 

 

How to create your home healing circle that we can connect with? 

Find a clean, quiet space where you sit comfortable in meditation and you can see the screen with you are connecting with us. The reason here is, that the Crystal Bed Lights can shine to you during the meditation for a better impact. Find a place that you will not be disturbed for an hour and half.  Keep yourself warm and wear nice fitting clothes. Make a circle around yourself with at least 4 markers on the floor. These markers can be crystals, wood, anything that gives you a good, safe feeling. Include your screen with the Crystal Bed lights into your safe circle.  

 

Be aware of your open energy after the healing session. It is best to keep your energy more to yourself for the next 12 hours. Allow the healing work to integrate more into your system, instead of giving the energy away to others.  

Listen carefully to your body’s needs. Maybe a hot shower, rest or walking outside will help. 

 

As your body adapts to the new energy, you may acquire some of these symptoms, or not at all: 

muscle paincan quickly get tiredfeel feverishunusual dreams

These symptoms are temporary. Just allow them to be there and allow the energy to do its work. 

 


Liquid Light Remedy

To continue supporting your upgrade process after the session, we offer a liquid light remedy. 

This liquid-light remedy helps to keep your detox process moving in your body, so the old energy does not get stuck. This remedy will help your cells to remember this newly charged frequency. 

This liquid light remedy will be charged up by the Crystal Bed lights during your session with high vibrational color & light geometry.  

This 30ml bottle will last about 2 weeks if you ingest 6 drops 3 x per day (use your intuition). Please let us know up front if you would like to order the liquid light remedy by sending us your postal address as to where to send the remedy.  

 

Make your appointment easy   by the Lauree Sine Website Zoom is included.                                               

                            

For addresses outside of Netherlands in Europe, the shipping costs for the remedy will be € 20. (For addresses outside Europe, the shipping costs for the remedy will be calculated per address.) 

 

These online sessions are not for people diagnosed with mental disorders or for people who have a tendency towards psychosis.

 

If you have any questions you can contact us!  

Email:  info@wakeupyourcells.nl    Tel: 0031-640 80 96 75 

 

 

Thank you and enjoy your guided healing session, 

Laurée and Willeke  


Wake Up Your Cells / In Balance Kristallicht Therapie

ConTAct

Address/adres

Lakemanweg 1 – 1606 MH

Venhuizen

Tel: +31 640809675

Email: info@laureesine.nl